Bài đăng

Tổng hợp và nghiên cứu cấu tạo một số phức chất của kim loại chuyển tiếp với dẫn xuất thế N(4) của Thiosemicacbazon

Title: Tổng hợp và nghiên cứu cấu tạo một số phức chất của kim loại chuyển tiếp với dẫn xuất thế N(4) của Thiosemicacbazon : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 01Authors: Trịnh, Ngọc Châu , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị HuyềnKeywords: Hóa vô cơ;Phức chất;Kim loạiIssue Date: 2014Publisher: ĐHKHTNAbstract: Luận văn ThS. Hóa vô cơ -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39299Appears in Collections:HUS - Master Theses

Nghiên cứu thành phần Saponin và điều chế phức Saponin Phytosome của củ cây tam thất Panax Notoginseng trồng ở Tây Bắc Việt Nam

Title: Nghiên cứu thành phần Saponin và điều chế phức Saponin Phytosome của củ cây tam thất Panax Notoginseng trồng ở Tây Bắc Việt NamAuthors: Nguyễn, Hữu TùngKeywords: Tam thất;Panax notoginseng;saponin;phytosome;Tây BắcIssue Date: 2016Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: Nguyễn Hữu Tùng. Nghiên cứu thành phần Saponin và điều chế phức Saponin Phytosome của củ cây tam thất Panax Notoginseng trồng ở Tây Bắc Việt Nam. ạp chí Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Y Dược, Tập 32, Số 1 (2016) 1-7.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11351
Tam thất (Panax notoginseng (Burk.) F. H. Chen), một loại duợc liệu quý, là cây dặc hữu của vùng Tây Bắc và dã duợc trồng thành công, cho nang suất tốt và có giá trị kinh tế cao. Ở nuớc ta, cho dến nay các công bố về thành phần hóa thực vật, hoạt tính sinh học và tác dụng duợc lý của cây tam thất là rất ít và tản mạn; chua có nghiên cứu hệ thống về hóa thực vật làm co sở dữ liệu cho việc phân tích, kiểm nghiệm nguồn duợc liệu quý này cung nh…

Biomedical Engineering Systems and Technologies

Title: Biomedical Engineering Systems and TechnologiesAuthors: Ana Fred, Joaquim Filipe, Hugo Gamboa.Keywords: Computer ScienceIssue Date: 2009Publisher: SpringerDescription: 551p.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28586Appears in Collections:000 - Tin học, thông tin và tác phẩm tổng quát

Applied Scanning Probe Methods XIII

Title: Applied Scanning Probe Methods XIIIAuthors: Phaedon Avouris, Bharat Bhushan, Dieter Bimberg, Klaus von Klitzing, Hiroyuki Sakaki, Roland Wiesendanger, Bharat Bhushan, Harald Fuchs.Keywords: Computer Science;Materials ScienceIssue Date: 2009Publisher: SpringerDescription: 284p.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28403Appears in Collections:500 - Khoa học tự nhiên

Pháp luật về môi giới bất động sản ở Việt Nam

Title: Pháp luật về môi giới bất động sản ở Việt NamAuthors: Phùng, Thị Thu HàKeywords: Pháp luật Việt Nam;Luật kinh tế;Môi giới bất động sản;Bất động sảnIssue Date: 2013Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/7203Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Đổi mới tổ chức và hoạt động chính quyền cấp quận của thành phố Hà Nội trong giai đoạn

Title: Đổi mới tổ chức và hoạt động chính quyền cấp quận của thành phố Hà Nội trong giai đoạnAuthors: Lưu, Tiến MinhKeywords: Chính quyền cấp quận;Hà Nội;Luật hành chính;Pháp luật Việt NamIssue Date: 2009Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 125 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16186Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Tường minh hóa mục tiêu bài học để tổ chức dạy học chương 1 và 2: Phần Di truyền học Sinh học 12, trung học phổ thông

Title: Tường minh hóa mục tiêu bài học để tổ chức dạy học chương 1 và 2: Phần Di truyền học Sinh học 12, trung học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10Authors: Đinh, Quang Báo , người hướng dẫn
Lê, Thị Tuyết MaiKeywords: Di truyền học;Phương pháp giảng dạy;Sinh họcIssue Date: 2013Publisher: ĐHGDAbstract: Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Sinh học) -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xác đinh mục tiêu bài học; tường minh hoá mục tiêu bài học. Phân tích nội dung phần Di truyền học - Sinh học 12 Trung học phổ thông (THPT). Nghiên cứu quá trình dạy học môn sinh học ở nhà trường THPT. Nghiên c (...)
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47496

Giải thuật di truyền + cấu trúc dữ liệu = chương trình tiến hoá

Title: Giải thuật di truyền + cấu trúc dữ liệu = chương trình tiến hoáKeywords: Di truyền học;Gen;Sinh học;Thuật toán di truyền;Tiến hóaIssue Date: 1999Publisher: H.Description: 377 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53737Appears in Collections:500 - Khoa học tự nhiên

Pháp luật về quản lý thuế trong lĩnh vực xuất nhập khẩu - Thực trạng và phương hướng hoàn thiện

Title: Pháp luật về quản lý thuế trong lĩnh vực xuất nhập khẩu - Thực trạng và phương hướng hoàn thiệnAuthors: Nguyễn, Thị Kim OanhKeywords: Pháp luật Việt Nam;Luật kinh tế;Thuế;Nhập khẩu;Xuất khẩuIssue Date: 2011Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6746Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Định tội danh đối với tội trộm cắp tài sản theo luật hình sự Việt Nam (Trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh Thái Nguyên)

Title: Định tội danh đối với tội trộm cắp tài sản theo luật hình sự Việt Nam (Trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh Thái Nguyên) : Luận văn ThS. Luật: 603801Authors: Nguyễn, Hữu TùngKeywords: Luật hình sự;Việt Nam;Tội trộm cắp tài sản;Luật và pháp chếIssue Date: 2017Publisher: H. : Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà NộiDescription: 98 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33599

Nguồn đồng dư

Title: Nguồn đồng dưOther Titles: POWER BALANCE BOARDAuthors: Phạm, Công BiênKeywords: Nguồn sinh số;Toán học;Nguồn đồng dưIssue Date: 2015Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 72 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/7051

Áp dụng pháp luật giải quyết các tranh chấp kinh tế ở nước ta hiện nay

Title: Áp dụng pháp luật giải quyết các tranh chấp kinh tế ở nước ta hiện nayAuthors: Trần, Minh ChấtKeywords: Luật kinh tế;Pháp luật Việt Nam;Tranh chấp kinh tếIssue Date: 2009Publisher: Đại học Quốc Gia Hà NộiCitation: 175 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16353Lý luận chung về giải quyết tranh chấp kinh tế và áp dụng pháp luật hình sự để giải quyết các tranh chấp kinh tế ở Việt Nam. Nghiên cứu thực trạng áp dụng pháp luật hình sự giải quyết các tranh chấp kinh tế ở nước ta qua việc tìm hiểu những trường hợp áp dụng luật hình sự để giải quyết các tranh chấp kinh tế trên thực tiễn và hậu quả của tình trạng áp dụng pháp luật hình sự để giải quyết các tranh chấp kinh tế; từ đó phát hiện những bất cập liên quan đến hệ thống pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh tế hiện nay. Nêu những nguyên nhân bất cập của tình trạng áp dụng pháp luật hình sự để giải quyết các tranh chấp kinh tế: pháp luật về đòi nợ và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ nợ kém hiệu quả; sự kém…