Bài đăng

Nghiên cứu công tác quản lý nhà nước về du lịch của tỉnh Bắc Ninh

Title: Nghiên cứu công tác quản lý nhà nước về du lịch của tỉnh Bắc NinhOther Titles: Research of Tourism Management in the Bac Ninh ProvinceAuthors: Lê, Phương DungKeywords: Du lịch;Quản lý nhà nước;Bắc NinhIssue Date: 2015Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 95 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8887Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Xúc tiến du lịch vườn quốc gia Xuân Thủy Nam Định đến thị trường khách Inbound

Title: Xúc tiến du lịch vườn quốc gia Xuân Thủy Nam Định đến thị trường khách InboundOther Titles: Promoting tourism activities of Xuan Thuy National Park, Nam Đinh to develop inbound marketAuthors: Hoàng, Thúy MỵKeywords: Du lịch;Vườn quốc gia;Xuân Thủy;Nam ĐịnhIssue Date: 2015Publisher: H. : ĐHKHXH&NVCitation: 106 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11821Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nghiên cứu chất lượng dịch vụ du lịch trên vịnh Hạ Long

Làm rõ các khái niệm và quan điểm về dịch vụ du lịch (DVDL), chất lượng DVDL, các yếu tố ảnh hưởng lớn tới chất lượng dịch vụ và sử dụng một phương pháp phổ biến để đo lường chất lượng DVDL trên Vịnh Hạ Long (VHL). Giới thiệu tiềm năng tài nguyên du lịch của VHL. Đánh giá thực trạng chất lượng các DVDL được cung ứng và chất lượng cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật của các DVDL trên Vịnh. Xác định những mặt tích cực và tiêu cực, cũng như các vấn đề trọng tâm ảnh hưởng đến quá trình cung ứng dịch vụ và chất lượng các DVDL. Kiến nghị một số giải pháp trên các phương diện: hoàn thiện cơ chế, chính sách; tăng cường đầu tư, nâng cấp và hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật; tăng cường công tác đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực; kiện toàn tổ chức bộ máy kinh doanh DVDL; đổi mới phương pháp quản lý và nâng cao chất lượng dịch vụ; xúc tiến quảng bá, phát triển thị trường; hợp tác, phối hợp liên ngành nhằm cải thiện chất lượng DVDL trên VHL
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17538
Ti…

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Lào Cai

Title: Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Lào CaiOther Titles: Research to develop cultural tourism in Lao Cai province.Authors: Vũ, Thanh NgọcKeywords: Du lịch;Du lịch văn hóa;Phát triển Du lịch;Du lịch Lào CaiIssue Date: 2015Publisher: H. : ĐHKHXH&NVCitation: 213 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/7986Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nghiên cứu phát triển du lịch cộng đồng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, Thanh Hóa

Title: Nghiên cứu phát triển du lịch cộng đồng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, Thanh HóaOther Titles: Research on community-based tourism development in the Pu Luong Natural Reserve, Thanh HoaAuthors: Vũ, Văn CườngKeywords: Du lịch;Du lịch cộng đồng;Khu bảo tồn thiên nhiên;Thanh HóaIssue Date: 2014Publisher: ĐHQGHNURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6995Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Rare Hematological Malignancies

Title: Rare Hematological MalignanciesAuthors: Stephen M. Ansell.Keywords: MedicineIssue Date: 2008Publisher: SpringerDescription: 435 p.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26711Appears in Collections:600 - Khoa học ứng dụng

Clinical Nephrotoxins

Title: Clinical NephrotoxinsAuthors: Marc E. Broe, George A. Porter, William M. Bennett, Gilbert Deray.Keywords: MedicineIssue Date: 2008Publisher: SpringerDescription: 977p.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27298Appears in Collections:600 - Khoa học ứng dụng

Radiology for Surgeons in Clinical Practice

Title: Radiology for Surgeons in Clinical PracticeAuthors: Evis Sala, David J. Lomas, Alan H. Freeman, Helmut Ringl.Keywords: MedicineIssue Date: 2008Publisher: SpringerDescription: 150 p.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26688Appears in Collections:600 - Khoa học ứng dụng

Coloproctology

Title: ColoproctologyAuthors: Alexander Herold, Paul-Antoine Lehur, Klaus E. Matzel, P. Ronan O'Connell.Keywords: MedicineIssue Date: 2008Publisher: SpringerDescription: 274p.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27436Appears in Collections:600 - Khoa học ứng dụng

Pancreatic Cancer

Title: Pancreatic CancerAuthors: Hanno Riess
Andrea Goerke, Helmut OettleKeywords: MedicineIssue Date: 2008Publisher: SpringerDescription: 188 p.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25174Appears in Collections:600 - Khoa học ứng dụng

Pháp luật về dịch vụ quảng cáo trên truyền hình ở Việt Nam

Title: Pháp luật về dịch vụ quảng cáo trên truyền hình ở Việt NamAuthors: Nguyễn, Thị Thùy DungKeywords: Luật kinh tế;Pháp luật Việt Nam;Luật quảng cáo;Truyền hìnhIssue Date: 2013Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/7355Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Pháp luật quản lý thuế thu nhập cá nhân qua thực tiễn thi hành tại Chi cục thuế quận Kiến An thành phố Hải Phòng

Title: Pháp luật quản lý thuế thu nhập cá nhân qua thực tiễn thi hành tại Chi cục thuế quận Kiến An thành phố Hải PhòngOther Titles: Legislation managing personal income tax through the practical implementation of the Tax Department in Kien An District of Hai Phong CityAuthors: Nguyễn, Thị HườngKeywords: Luật kinh tế;Thuế thu nhập cá nhân;Luật thuế;Pháp luật Việt NamIssue Date: 2015Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 88 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6067Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)